‹1984› شاهكار جورج‌اورل، نويسنده‌ي قلعه‌ي حيوانات است. اين كتاب تصويري از يك جامعه‌ي سرد و بي‌روح را به نمايش مي‌گذارد كه در آن مردم در خيابانها، محلهاي كار و حتي خانه‌هايشان توسط دوربينهايي كنترل مي‌شوند و اگر لحظه‌اي برخلاف ميل ‹قدرت بزرگ› بينديشند، شناخته شده و دستگير مي‌شوند. در اين جامعه هرگاه ‹قدرت بزرگ› دستور بدهد بايد اقدام به بچه‌دار شدن بكنند و چيزي كه ممنوع است مواد مخدر و فساد نيست، بلكه كاغذ و قلم است!
در چنين شرايطي، شخصي با زني آشنا شده و از طريق آن زن به يكي از گروههاي ضدحكومتي راه پيدا مي‌كند. صحنه‌اي كه در انتهاي داستان خواننده را ميخكوب مي‌كند، يكي شدن چهره‌ي رييس گروه و ‹قدرت بزرگ› است. اينجاست كه خواننده مي‌فهمد همه‌چيز يكي است. حتي دشمني در كار نيست، سران كشورها شبها در كنار هم دست به شراب مي‌برند و به سلامتي يكديگر مي‌نوشند. درحاليكه روزها به يكديگر دشنام مي‌دهند و يكديگر را ‹دشمن› خطاب مي‌كنند. چنين جامعه‌هايي را سراغ نداريد؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید